Podjęliśmy działania mająca na celu podniesienie standardu ośrodka wypoczynkowego Gronostaj poprzez adaptację domków letniskowych na potrzebynowoczesnej bazy noclegowej dla turystów, korzystających z nowo powstałych form atrakcji rekreacyjno-sportowych na w/w tereni.
Inwestycja ma charakter proekologiczny poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych.Wzrost standardu bazy noclegowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Gronostaj w miejscowości Kiczora celem poprawy atrakcyjności turystycznej regionu Beskidu Żywieckiego.

Nazwa beneficjenta: Rafbol BRW Wolny Spółka Jawna
Wartość projektu: 668.163,06
Wartość dofinansowania: 325.933,20


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Informacje źródłowe na temat Reg.Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl